Fælles debatdag i provstiet d. 24. august 2011

Som opfølgning på forårets budgetsamråd inviterede Bispebjerg-Brønshøj Provsti repræsentanter fra alle menighedsråd og alle ansatte til debatdag om kirkens fremtid i provstiet.

Udviklingschef ved Vesterbro Bykirke, Sabine Kleinbeck, var tovholder på aftenen, som ud over oplæg fra provst, stiftsrådsrepræsentant og udviklingschef bød på gruppearbejde omkring fremtidsvisioner og opsamlende diskussion.

Til slut blev der taget initiativ til en tænketank, som skal samle trådene op og arbejde videre med provstiudviklingen. Provsten opfordrede hver kirke til at stille med en repræsentant til tænketanken og melde vedkommende til senest 15. september. Formen kunne være et månedligt møde fremover, med afholdelse af et opfølgende fællesseminar for hele provstiet i løbet af foråret.

Fremtidens kirke
Orientering fra Stiftsrådet
Vesterbromodellen – proces og resultater
Stikord fra visionsdebatten