Kompetenceudviklingsforløb i ledelse

I samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd har Provstiet sammensat et Kompetenceudviklingsforløb i Ledelse, som løber af stabelen i Provstiet i 2012. Seks undervisningsgange af 4 timer for de 35 tilmeldte fra alle kirker: kontaktpersoner, formænd, præster og kordegne, der er eller overvejer muligheden af at blive daglig leder.

Undervisningen omfatter selvfølgelig løn- og ansættelsesvilkår for kirkefunktionærer, men også samarbejde og konfliktløsning og arbejdsmiljø. Sidste undervisningsgang tilrettelægges i samarbejde med deltagerne og tager hensyn til, hvilet emne de ønsker (yderligere) belyst. Første gang var onsdag d. 11. januar 17-21.30 i Utterslev Kirke.

Læs programmet i vedhæftede fil.

Kompetenceudviklingsforløb i ledelse