Nyt provstiudvalg pr. 1.11.2013 samt stiftsrådsrepræsentant

Da der ikke er modtaget klager over valgets gyldighed er de 8 valgte medlemmer til Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalgs næste 4-årige periode med begyndelse 1. november 2013:

Lis Lynge Nielsen (Bellahøj-Utterslev) med Kirsten Ludvig som personlig stedfortræder

Karen-Marie Olesen (Bispebjerg) med Jens Henning Ravnsmed som personlig stedfortræder

Kirsten Lund Larsen (Brønshøj) med Flemming Dalgaard som personlig stedfortræder

Steen Hjelmblink (Emdrup) med Henrik Kofod Jensen som personlig stedfortræder

Charlotte Utzon (Ansgar) med Salika Mørk Hjernøe som personlig stedfortræder

Birgit Jensen (Husumvold) med Arne Hippe Hansen som personlig stedfortræder

Anita Johansen (Kapernaum-Tagensbo) med Birgit Anne Pedersen som personlig stedfortræder

Rita Tjell Langeland (Tingbjerg) med Siw Sigurdsson som personlig stedfortræder

Suppleant:

Manfred Fritz Crety (Husum) med Ulla Anne Nielsen (Husum) som 2. suppleant

Præsternes repræsentant i provstiudvalget er:

Stig Boel (Husumvold) med Bettina Birk Jensen (Husum) som personlig stedfortræder

Til alm. orientering træder den personlige stedfortræder ikke ind ved almindeligt forfald, men kun ved pågældende kandidats udtræden af provstiudvalget.

Bispebjerg-Brønshøj provstis repræsentant i stiftsrådet er:

Margrethe Winther-Nielsen (Emdrup)