Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Sol
Skulptur
Husumvold Kirke
Kirken i godt vejr
Vinter ved kirken
Maleri i kirken
Leg ved kirke
Tingbjerg Kirke
Begivenhed i kirken
Closeup på orglet i Grundtvigs Kirke
Grønt ved Grundtvigs Kirke
Inden for i Grundtvigs Kirke
Loftet i Grundtvigs Kirke
Lysekrone i kirken
Orglet i Grundtvigs Kirke
Skib i Grundtvigs Kirke
Sommer ved Grundtvigs Kirke
Vinduesparti i Grundtvigs Kirke
Børnegudstjeneste i Bellahøj Kirke

Baggrunden for at tale om kirkelukninger

I Københavns Kommune er der 8 provstier, som skal dele de kirkeskattekroner, der kommer ind fra medlemmerne her. I gennem mange år har der været en lille, men støt tilbagegang i antallet af medlemmer af folkekirken i København. Det skyldes flere ting. Der bor generelt færre mennesker i København end før i tiden, og derfor også færre medlemmer. Der er færre, der bliver døbt i hovedstaden end i resten af landet. Der bor forholdsvis flere med en anden etnisk baggrund i hovedstaden, og disse tilhører ofte et andet trossamfund end folkekirken.

Alt i alt må man konstatere, at indtægterne daler. Dette sker samtidig med at udgifterne stiger. Der kræves andre ting for at være kirke i dag. Der skal være anderledes gudstjenester, ofte med spisning bagefter. Det kræver flere hænder, og da det er svært at skaffe frivillig arbejdskraft, vælger mange menighedsråd at ansætte en sognemedhjælper. Noget andet, der koster, er vedligeholdelsen af kirker og præsternes embedsboliger. I København har vi nogle meget smukke, gamle kirker, som er bevaringsværdige, men også ekstremt dyre at vedligeholde. Det er ikke længe siden, at Vor Frelsers Kirke blev færdig med en gennemgribende renovering, som kostede 120 mio. kr. Vedligeholdelsen af embedsboligerne er selvfølgelig i en meget lavere klasse. Men det er alligevel tankevækkende, at Kirkeministeriet fastholder, at præster skal bo i embedsbolig, når de ikke selv ønsker det, og der er en anden præst, der bor i sognet.

De økonomiske betragtninger skal ses i sammenhæng med noget, som måske er endnu mere tungtvejende: I mange af de københavnske kirker er der simpelthen ikke særlig stor tilslutning til de ting, der foregår. Det kan skyldes måden, vi driver kirke på. Den er under revision mange steder. Men helt konkret skyldes det i hvert fald, at der er for mange kirker i forhold til antallet af medlemmer. Sognene er for små, når man ser på antallet af medlemmer og ikke antallet af indbyggere.

Disse ting er baggrunden for, at man i Budgetudvalget i efteråret 2010 besluttede at udpege en kirke i hvert provsti til lukning. Indtil videre har det været sådan, at Kirkeministeren følger menighedsrådets indstilling vedr. en evt. lukning. Hvis menighedsrådet altså ikke ønsker, at deres kirke skal lukkes, så vil Kirkeministeren heller ikke lukke den. Dette er ikke holdbart, vurderer Budgetudvalget. Men kunne Budgetudvalget eller det pågældende provstiudvalg så ikke bare vælge at skære i bevillingen til den kirke, man ønskede at lukke? Nej, det er dårlig forvaltningsskik, udtaler juristerne.

Altså må vi indtil videre lægge pres på Kirkeministeren, for at åbne hendes øjne for nødvendigheden af kirkelukninger. Med os har vi Københavns Biskop, Peter Skov-Jakobsen, og formanden for Landsforeningen af Menighedsråd, Inge Lise Pedersen.

Skrevet af Johanne Haastrup
Tilføjet 01-03-2011

Alle artikler

Based many hours daily the pupil will soon be required superior income could be acquired with this particular kind-of summer job on.
Famous Professional Slogans
How exactly to Compose an Exploratory Article with Sample Papers
Leading Internet Business Ideas Car Spare Parts
How to Create a Critical Analysis
Just how to Study a Report
Little Women & Little Men by May Alcott Schedule of Activities
Clarify Essay Topics
HBOs VICE spreads misinformation about biotechnology
Consequently, people behave appropriately.
2. pinsedag 2018
Manden & præsten
Valg til provstiudvalget 2017-2021
Dagsorden for offentligt valgmøde den 23. august kl 17.30 i Bellahøj kirke
Budgetsamråd 3. maj 2017
Lutherfejring i Bispebjerg-Brønshøj provsti
Referat af budgetudvalgsmøde 24. august 2016
Årshjul 2016
Tilbud til par: PREP-kursus i Emdrup
Årets offentlige budgetsamråd 24. juni 2015
Boganmeldelse: Brønshøjprædikener
Salmemaraton 2014-2015
Offentligt budgetsamråd d. 4.6.2014 - referat
Høringssvar betænkning 1544
Diakonikirken i Tingbjerg igennem 2013
Nyt provstiudvalg pr. 1.11.2013 samt stiftsrådsrepræsentant
PU-seminar 28.1.2013
Intro til nye menighedsråd
2. budgetsamråd i Bispebjerg-Brønshøj provsti
Referat af 1. budgetsamråd 2012
Rapport fra Tænketanken om udviklingen af kirkelivet i Provstiet
Kompetenceudviklingsforløb i ledelse
Fælles debatdag i provstiet d. 24. august 2011
Hvad vil vi arbejde for i provstiet?
Hvad tror vi på?
Baggrunden for at tale om kirkelukninger

BISPEBJERG-BRØNSHØJ PROVSTI

Håbets Allé 21 st. • 2700 Brønshøj • telefon 38 89 52 26 • e-mail: bispebjerg-broenshoej.provsti@km.dk