Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Sol
Skulptur
Husumvold Kirke
Kirken i godt vejr
Vinter ved kirken
Maleri i kirken
Leg ved kirke
Tingbjerg Kirke
Begivenhed i kirken
Closeup på orglet i Grundtvigs Kirke
Grønt ved Grundtvigs Kirke
Inden for i Grundtvigs Kirke
Loftet i Grundtvigs Kirke
Lysekrone i kirken
Orglet i Grundtvigs Kirke
Skib i Grundtvigs Kirke
Sommer ved Grundtvigs Kirke
Vinduesparti i Grundtvigs Kirke
Børnegudstjeneste i Bellahøj Kirke

Fælles debatdag i provstiet d. 24. august 2011

Som opfølgning på forårets budgetsamråd inviterede Bispebjerg-Brønshøj Provsti repræsentanter fra alle menighedsråd og alle ansatte til debatdag om kirkens fremtid i provstiet.

Udviklingschef ved Vesterbro Bykirke, Sabine Kleinbeck, var tovholder på aftenen, som ud over oplæg fra provst, stiftsrådsrepræsentant og udviklingschef bød på gruppearbejde omkring fremtidsvisioner og opsamlende diskussion.

Til slut blev der taget initiativ til en tænketank, som skal samle trådene op og arbejde videre med provstiudviklingen. Provsten opfordrede hver kirke til at stille med en repræsentant til tænketanken og melde vedkommende til senest 15. september. Formen kunne være et månedligt møde fremover, med afholdelse af et opfølgende fællesseminar for hele provstiet i løbet af foråret.

Fremtidens kirke
Orientering fra Stiftsrådet
Vesterbromodellen – proces og resultater
Stikord fra visionsdebatten

Skrevet af Eva Fryklund
Tilføjet 25-08-2011

BISPEBJERG-BRØNSHØJ PROVSTI

Håbets Allé 21 st. • 2700 Brønshøj • telefon 38 89 52 26 • e-mail: bispebjerg-broenshoej.provsti@km.dk