Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Sol
Skulptur
Husumvold Kirke
Kirken i godt vejr
Vinter ved kirken
Maleri i kirken
Leg ved kirke
Tingbjerg Kirke
Begivenhed i kirken
Closeup på orglet i Grundtvigs Kirke
Grønt ved Grundtvigs Kirke
Inden for i Grundtvigs Kirke
Loftet i Grundtvigs Kirke
Lysekrone i kirken
Orglet i Grundtvigs Kirke
Skib i Grundtvigs Kirke
Sommer ved Grundtvigs Kirke
Vinduesparti i Grundtvigs Kirke
Børnegudstjeneste i Bellahøj Kirke

Hvad tror vi på?

De fleste kirkers og provstiers hjemmesider afholder sig fra at skrive om, hvad der ligger til grund for vort arbejde som kirke og provsti – nemlig: det, vi tror på.

Måske skriver vi ikke om det, fordi vi skal være så rummelige, så vi er bange for at støde nogen væk. Måske skriver vi ikke om det, fordi vi slet ikke er enige om, hvad vi tror på, når det kommer til stykket. Måske er vi bange for at skrive noget, som kan føre til, at vi mister kjole og krave.

Nu vil jeg alligevel gøre et forsøg. Det bliver nok noget, der skal arbejdes på, og som vil ændre udseende hen ad vejen – ikke fordi det, vi tror på, ændrer sig. Men fordi der hele tiden skal arbejdes med formuleringen af det i de skrøbelige ord, vi har til rådighed.

Hver søndag i kirken lyder trosbekendelsen, som er blevet til i 400-tallet, og som kort ridser troslæren i kristendommen op. Af den fremgår det, at vi tror,

1) at vi tror, der er ondskab – i verden og i os selv, men at vi ikke vil have noget med Djævelen og det onde at gøre – vi forsager det.

2) at vi tror, at vi kan takke Gud for den verden, vi lever i, og for livet. At verden og livet er skabt af Gud, betyder også, at verden og livet grundlæggende er godt og villet af Gud. At tro på Gud kan altså aldrig handle om at flygte fra livet og virkeligheden.

3) at vi tror, at Jesus er Guds søn, og at vi i ham har set, hvem Gud er. Det kan vi læse om i Biblen: Han er kærlig og barmhjertig og tilgiver, og han kæmper imod ondskab og menneskelige lidelser. Men Gud er også retfærdig og forventer, at vi elsker hinanden, som han har elsket os, og lever med kærligheden som rettesnor. Derfor er Jesus Kristus samtidig den, der forsoner os med Gud, og stiller sig imellem os, når Gud dømmer os. Endelig tror vi, at fordi Jesus Kristus er død, men opstået igen fra de døde, så skal også vi, der tror på ham, opstå fra død til liv.

4) at vi tror, Gud virker hos os i kraft af Helligånden. Helligånden er den, der giver os ånd hver især, så vi forstår, at Gud er til, og så vi kan leve et liv med kristne værdier, og så vi kan forsamles i et åndeligt fællesskab om troen på Gud.

Skrevet af Johanne Haastrup
Tilføjet 01-03-2011

BISPEBJERG-BRØNSHØJ PROVSTI

Håbets Allé 21 st. • 2700 Brønshøj • telefon 38 89 52 26 • e-mail: bispebjerg-broenshoej.provsti@km.dk