Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Sol
Skulptur
Husumvold Kirke
Kirken i godt vejr
Vinter ved kirken
Maleri i kirken
Leg ved kirke
Tingbjerg Kirke
Begivenhed i kirken
Closeup på orglet i Grundtvigs Kirke
Grønt ved Grundtvigs Kirke
Inden for i Grundtvigs Kirke
Loftet i Grundtvigs Kirke
Lysekrone i kirken
Orglet i Grundtvigs Kirke
Skib i Grundtvigs Kirke
Sommer ved Grundtvigs Kirke
Vinduesparti i Grundtvigs Kirke
Børnegudstjeneste i Bellahøj Kirke

Hvad vil vi arbejde for i provstiet?

Menighedsråd og præster har valgt i første omgang at gennemtænke deres visioner lokalt. Provstiudvalget har valgt at afvente denne proces. Så provsten taler på egne vegne, når hun skriver flg.:

Jeg vil arbejde for, at kirken og dermed den kristelige tro skal spille en større rolle i folks hverdag.

Jeg vil arbejde for, at de ressourcer, der bruges på gudstjenester og arrangementer i kirkerne står mål med det antal mennesker, der efterspørger det, og har glæde af det.

Jeg vil arbejde for, at alle kirker i provstiet bliver gode arbejdspladser.

Skrevet af Johanne Haastrup
Tilføjet 01-03-2011

BISPEBJERG-BRØNSHØJ PROVSTI

Håbets Allé 21 st. • 2700 Brønshøj • telefon 38 89 52 26 • e-mail: bispebjerg-broenshoej.provsti@km.dk