Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Sol
Skulptur
Husumvold Kirke
Kirken i godt vejr
Vinter ved kirken
Maleri i kirken
Leg ved kirke
Tingbjerg Kirke
Begivenhed i kirken
Closeup på orglet i Grundtvigs Kirke
Grønt ved Grundtvigs Kirke
Inden for i Grundtvigs Kirke
Loftet i Grundtvigs Kirke
Lysekrone i kirken
Orglet i Grundtvigs Kirke
Skib i Grundtvigs Kirke
Sommer ved Grundtvigs Kirke
Vinduesparti i Grundtvigs Kirke
Børnegudstjeneste i Bellahøj Kirke

Kompetenceudviklingsforløb i ledelse

I samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd har Provstiet sammensat et Kompetenceudviklingsforløb i Ledelse, som løber af stabelen i Provstiet i 2012. Seks undervisningsgange af 4 timer for de 35 tilmeldte fra alle kirker: kontaktpersoner, formænd, præster og kordegne, der er eller overvejer muligheden af at blive daglig leder.

Undervisningen omfatter selvfølgelig løn- og ansættelsesvilkår for kirkefunktionærer, men også samarbejde og konfliktløsning og arbejdsmiljø. Sidste undervisningsgang tilrettelægges i samarbejde med deltagerne og tager hensyn til, hvilet emne de ønsker (yderligere) belyst. Første gang var onsdag d. 11. januar 17-21.30 i Utterslev Kirke.

Læs programmet i vedhæftede fil.

Kompetenceudviklingsforløb i ledelse

Skrevet af Johanne Haastrup
Tilføjet 01-02-2012

BISPEBJERG-BRØNSHØJ PROVSTI

Provstevej 17, st.th • 2400 København NV • telefon 51 18 62 26 • e-mail: bispebjerg-broenshoej.provsti@km.dk