Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Sol
Skulptur
Husumvold Kirke
Kirken i godt vejr
Vinter ved kirken
Maleri i kirken
Leg ved kirke
Tingbjerg Kirke
Begivenhed i kirken
Closeup på orglet i Grundtvigs Kirke
Grønt ved Grundtvigs Kirke
Inden for i Grundtvigs Kirke
Loftet i Grundtvigs Kirke
Lysekrone i kirken
Orglet i Grundtvigs Kirke
Skib i Grundtvigs Kirke
Sommer ved Grundtvigs Kirke
Vinduesparti i Grundtvigs Kirke
Børnegudstjeneste i Bellahøj Kirke

Seneste nyt


Dagsorden for budgetsamråd den 8. maj kl 19.00 i Brønshøj Sognehus

Offentligt budgetsamråd 8. maj 2019 kl. 19 i Brønshøj Sognehus. 19.00 Fællessang Velkomst v. provstiudvalgsformand Karen-Marie Olesen Økonomien i ligningsområdet (Københavns kommune) og provstiet Anlæg 2020 Samarbejdsaftaler (hospitalspræster, socialrådgivertjenesten og præsters kurser) Provstiudvalgskassen (PUK)s budget 2020 Nyt provstikontor Information om sagsgang i byggesager og helhedsplaner for embedsboliger 19.30 Præsentationsrunde. Nyt fra kirkerne. Repræsentanter fra hver kirke får tid til at fortælle, hvad der optager dem. 20.30 Rundvisning i Brønshøjs nye sognehus.

Læs mere her


2. pinsedag 2018

Billeder fra festlig 2. pinsedagsgudstjeneste i Grundtvigs kirke.

Læs mere her


Manden & præsten

En københavnsk mand prøver at finde sin plads i tilværelsen. I en tid, hvor individet aldrig har haft flere muligheder, hvad skal han så bruge fællesskabet til? Anders Haahr Rasmussen, journalist, foredragsholder, forfatter og tenniskommentator, søger tilbage til en historisk institution for at finde svar og måske endda sig selv. Hvorfor kan kirken ikke give ham det han søger? Eller kan den? http://www.mandenogpraesten.podbean.com/

Læs mere her


Valg til provstiudvalget 2017-2021

Se de nyvalgte medlemmer af provstiudvalget.

Læs mere her


Dagsorden for offentligt valgmøde den 23. august kl 17.30 i Bellahøj kirke

Offentligt valgmøde

Læs mere her


Budgetsamråd 3. maj 2017

Budgetsamråd 3. maj 2017

Læs mere her


Lutherfejring i Bispebjerg-Brønshøj provsti

Folder med oversigt over Lutherarrangementer i provstiets kirker.

Læs mere her


Referat af budgetudvalgsmøde 24. august 2016

Referat af budgetudvalgsmøde 24. august 2016

Læs mere her


Årshjul 2016

Få overblik over vigtige deadlines i 2016 vedr. budget, regnskab og ansøgninger til provstiudvalget.

Læs mere her


Tilbud til par: PREP-kursus i Emdrup

Vitaminer til parforholdet? Deltag i et PREP-kursus.

Læs mere her


Årets offentlige budgetsamråd 24. juni 2015

Årets offentlige budgetsamråd i Bispebjerg-Brønshøj Provsti blev afviklet i Bellahøj Kirke d. 24. juni 2015.

Læs mere her


Boganmeldelse: Brønshøjprædikener

Nu udkommer en samling prædikener af Niels Brønnum, tidligere sognepræst i Brønshøj Kirke.

Læs mere her


Salmemaraton 2014-2015

Så er programmet for provstiets salmemaraton i efteråret 2014 og foråret 2015 på plads.

Læs mere her


Offentligt budgetsamråd d. 4.6.2014 - referat

Læs referat af årets offentlige budgetsamråd i Bispebjerg-Brønshøj Provsti d. 4.6.2014.

Læs mere her


Høringssvar betænkning 1544

Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalgs høringssvar på betænkning 1544 - folkekirkens styre.

Læs mere her


Diakonikirken i Tingbjerg igennem 2013

Læs den inspirerende årsrapport om Diakonikirken i Tingbjerg.

Læs mere her


Nyt provstiudvalg pr. 1.11.2013 samt stiftsrådsrepræsentant

Orientering om resultat af valg til provstiudvalg samt stiftsrådsrepræsentant i Bispebjerg-Brønshøj provsti.

Læs mere her


PU-seminar 28.1.2013

Bispebjerg-Brønshøj provstiudvalg har afholdt et internt seminar d. 28.1.2013

Læs mere her


Intro til nye menighedsråd

Ny i menighedsrådet? Få overblik over de forskellige opgaver her.

Læs mere her


2. budgetsamråd i Bispebjerg-Brønshøj provsti

Bispebjerg-Brønshøj provsti afholdt 2. budgetsamråd d. 3.9.2012.

Læs mere her


Referat af 1. budgetsamråd 2012

Onsdag d. 6. juni afholdt Bispebjerg-Brønshøj Provsti det første Budgetsamråd i 2012.

Læs mere her


Rapport fra Tænketanken om udviklingen af kirkelivet i Provstiet

I efteråret 2011 nedsatte sognene i Bispebjerg-Brønshøj Provsti en Tænketank med et medlem fra hvert sogn. Tænketanken skulle formulere en vision for provstiets kirkeliv og udarbejde en rapport, som nu er udkommet.

Læs mere her


Kompetenceudviklingsforløb i ledelse

I samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd har Provstiet sammensat et Kompetenceudviklingsforløb i Ledelse. Signe Bækgaard Hansen og Lisa Junge (billedet) underviser.

Læs mere her


Hvad tror vi på?

De fleste kirkers og provstiers hjemmesider afholder sig fra at skrive om, hvad der ligger til grund for vort arbejde som kirke og provsti – nemlig: det, vi tror på. Måske skriver vi ikke om det, fordi vi skal være så rummelige, så vi er bange for at støde nogen væk. Måske skriver vi ikke om det, fordi vi slet ikke er enige om, hvad vi tror på, når det kommer til stykket. Måske er vi bange for at skrive noget, som kan føre til, at vi mister kjole og krave...

Læs mere her


Baggrunden for at tale om kirkelukninger

I Københavns Kommune er der 8 provstier, som skal dele de kirkeskattekroner, der kommer ind fra medlemmerne her. I gennem mange år har der været en lille, men støt tilbagegang i antallet af medlemmer af folkekirken i København. Det skyldes flere ting. Der bor generelt færre mennesker i København end før i tiden, og derfor også færre medlemmer. Der er færre, der bliver døbt i hovedstaden end i resten af landet. Der bor forholdsvis flere med en anden etnisk baggrund i hovedstaden, og disse tilhører ofte et andet trossamfund end folkekirken...

Læs mere her

BISPEBJERG-BRØNSHØJ PROVSTI

Provstevej 17, st.th • 2400 København NV • telefon 51 18 62 26 • e-mail: bispebjerg-broenshoej.provsti@km.dk