Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Sol
Skulptur
Husumvold Kirke
Kirken i godt vejr
Vinter ved kirken
Maleri i kirken
Leg ved kirke
Tingbjerg Kirke
Begivenhed i kirken
Closeup på orglet i Grundtvigs Kirke
Grønt ved Grundtvigs Kirke
Inden for i Grundtvigs Kirke
Loftet i Grundtvigs Kirke
Lysekrone i kirken
Orglet i Grundtvigs Kirke
Skib i Grundtvigs Kirke
Sommer ved Grundtvigs Kirke
Vinduesparti i Grundtvigs Kirke
Børnegudstjeneste i Bellahøj Kirke

Visioner

Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalgs vision og målsætninger for provstiet er:

• At kirken og den kristne tro skal spille en stor rolle i folks hverdag:

o At understøtte virkelyst og mangfoldighed – moralsk og økonomisk – hos præster, personale og menighedsråd ift., hvordan vi når ud til flere mennesker med det gode budskab.

o At give værktøjer til at føre den gode idé ud i livet.

o At understøtte en evalueringskultur, så at kirkernes tilbud – gudstjenester, kirkelige handlinger og aktiviteter – stadigt bliver bedre mht. kvalitet, formidling, PR og fremmøde. Alternativt at et tilbud bliver afviklet for at give plads til noget andet.

• At lave bedst muligt og mest muligt kirke for pengene:

o At understøtte menighedsrådenes arbejde med at prioritere deres økonomiske og ressourcer, og med at sætte sig selv mål og at nå dem.

o At årsregnskaber og årsbudgetter er transparente og afspejler sammenhæng mellem økonomi og ressourceudnyttelse.

• At fremme fællesskabet menighederne imellem

o At udbygge menighedernes og de forskellige faggruppers kendskab til og forståelse for hinanden.

o At understøtte den gode fortælling om kirkeligt liv og vækst i Bispebjerg-Brønshøj Provsti.

• At alle kirker i provstiet skal være gode arbejdspladser. o At være i en løbende dialog med præster, personale og menighedsråd for at hjælpe til afdækning af udfordringer og problemer, og for at hjælpe til løsning af disse.

o At have fokus på trivsel, samarbejde og godt arbejdsmiljø i sognene.

BISPEBJERG-BRØNSHØJ PROVSTI

Provstevej 17, st.th • 2400 København NV • telefon 51 18 62 26 • e-mail: bispebjerg-broenshoej.provsti@km.dk