Visioner

Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalgs vision og målsætninger for provstiet er:

 • At kirken og den kristne tro skal spille en stor rolle i folks hverdag:
  • At understøtte virkelyst og mangfoldighed – moralsk og økonomisk – hos præster, personale og menighedsråd ift., hvordan vi når ud til flere mennesker med det gode budskab.
  • At give værktøjer til at føre den gode idé ud i livet.
  • At understøtte en evalueringskultur, så at kirkernes tilbud – gudstjenester, kirkelige handlinger og aktiviteter – stadigt bliver bedre mht. kvalitet, formidling, PR og fremmøde. Alternativt at et tilbud bliver afviklet for at give plads til noget andet.
 • At lave bedst muligt og mest muligt kirke for pengene:
  • At understøtte menighedsrådenes arbejde med at prioritere deres økonomiske og ressourcer, og med at sætte sig selv mål og at nå dem.
  • At årsregnskaber og årsbudgetter er transparente og afspejler sammenhæng mellem økonomi og ressourceudnyttelse.
 • At fremme fællesskabet menighederne imellem:
  • At udbygge menighedernes og de forskellige faggruppers kendskab til og forståelse for hinanden.
  • At understøtte den gode fortælling om kirkeligt liv og vækst i Bispebjerg-Brønshøj Provsti.
 • At alle kirker i provstiet skal være gode arbejdspladser:
  • At være i en løbende dialog med præster, personale og menighedsråd for at hjælpe til afdækning af udfordringer og problemer, og for at hjælpe til løsning af disse.
  • At have fokus på trivsel, samarbejde og godt arbejdsmiljø i sognene.