Tingbjerg Kirke

Tingbjerg Kirke har siden september 2010 haft status som Diakonikirke. I praksis betyder det, at gudstjeneste og mennesketjeneste i endnu højere grad følges ad, så hovedparten af søndagshøjmesserne nu er erstattet med gudstjenester knyttet sammen med spisninger henvendt til forskellige målgrupper.
Desuden fungerer ”Diakoniens Hus” på Langhusvej 3 i den tidligere præstebolig som ”et mødested på tværs”. Aktuelt arbejdes der med udsatte familier, ældre, indvandrere og folk med misbrug, men det påtænkes at åbne huset for yderligere grupper såsom unge og homoseksuelle.

Tingbjerg sogns målsætning er følgende: ”Et liv i broget sammenhæng” – Tingbjerg Kirke arbejder som diakonikirke, der er forankret i såvel lokalsamfundet som provstiet og dermed stiftet, dvs. med særlig vægt på det kirkelige, sociale arbejde, der udfolder sig som netværksarbejde blandt udsatte grupper i samspil med kirkens faste menighed.”

Læs mere i denne folder:
Diakoniens Hus

Kirkens historie

I september 1983 stod kirken færdig og indviedes af biskop Ole Bertelsen. Set udefra ligende den nu ikke så meget en kirke. Den skulle glide ind i den øvrige bebyggelse og alligevel skille sig ud. Derfor valgte man at kalke den nybodergul – eller saxogadegul som er den helt rigtige betegnelse. Så kunne folk allerede på afstand se, at der var spræl i kirken og kristne ikke altid behøver at glide ind, men også må svømme mod strømmen. 

Læs mere på kirkens hjemmeside under punktet ‘Kirken’.

Herunder ses kommende gudstjenester og arrangementer samt aktiviteter i kirken.