Hvad er en provst, et provsti og et provstiudvalg?

Hvad er en provst?

Biskoppen vælger en provst – ofte blandt provstiets præster – og uddelegerer en række opgaver til ham eller hende:

  • Tilsyn med præsternes embedsførelser, herunder MUS, APV, afvikling af ferie osv., inddækning ved fravær
  • Tilsyn med menighedsrådenes forvaltning af kirkeskattekronerne, herunder budgetter, regnskaber, vedligeholdelse af kirkebygninger og embedsboliger osv.

Hvad er et provsti?

Et provsti er et geografisk afgrænset område, hvor kirkerne deler provst og bevilling. Bispebjerg-Brønshøj Provsti er et af 9 provstier (samt 2 værnsprovstier) under Københavns Stift og Biskop Peter Skov-Jakobsen. Bispebjerg-Brønshøj Provsti er et af 6 provstier i Københavns Kommune og ligningsområde, og får del i kirkeskattekronerne gennem forhandling i Det københavnske Budgetudvalg.

Hvad er et provstiudvalg?

Provstiudvalget vælges hvert 4. år i forlængelse af menighedsrådsvalget blandt alle til et menighedsråd valgbare indbyggere i provstiet. Provstiudvalget træffer i samråd med provsten, som er født medlem af og forretningsfører for provstiudvalget, beslutninger om bevillinger, og godkender menighedsrådenes budgetter og regnskaber, samt køb og salg af ejendom.

Endvidere fastlægger provstiudvalget indirekte gennem økonomiske bevillinger eller direkte gennem debat på f.eks. det årlige budgetsamråd målsætninger for kirkelivet i provstiet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *