Budgetmodel

Her findes relevante dokumenter om Bispebjerg-Brønshøj Provstis budgetmodel. Modellen må gerne bruges som inspiration, med angivelse af kilde. For uddybende spørgsmål, kontakt da venligst provstiet.

BBM gældende budget 2023

Rapport om budgetfordelingsmodel

Tillaeg-til-rapport-om-BBM-nov-21

BBM 18-19-19 290321

Bilag 1 PUmøde 260820 referat

Bilag 2 Forløb for arbejde med budgetmodel

Bilag 3 BS 090920 dagsorden

Bilag 4 Slides fra BS vedr. budgetmodel

Bilag 5 Noter fra BS 090920

Bilag 6 Plan efter første møde i arbejdsgruppen 051020

Bilag 7 Udskydelse af drøftelse

Bilag 8 PU 041120 dagsorden

Bilag 9 Referat fra møde mellem arbejdsgruppe og provstiets menighedsråd d. 4.11.2020

Bilag 10 Møde i arbejdsgruppen 30. november 2020 Tagensbo

Bilag 11 Oplæg til revision af Bispebjerg-Brønshøj-modellen januar 2021

Bilag 12 Mail fra Karsten Thystrup med forslag til ny model

Bilag 13 Noter fra møde med Ansgarkirken 4. januar 2021

Bilag 14 PUdagsorden 130121 m bilag Foreløbigt arbejde med budgetmodellen

Bilag 15 Referat PUmøde 130121

Bilag 16 Referat fra møde i arbejdsgruppen – 27. januar 2021

Bilag 17 Mail til MR om udskydelse af offentlig drøftelse af ny periode af budgetmodel

Bilag 18 PUmøde 030221 referat

Bilag 19 Beslutningsforslag om Budgetmodel for kirkerne i Bispebjerg-Brønshøj provsti 2021 0209

Bilag 20 PUmøde 110221 referat

Bilag 21 Indkaldelse til første møde i den nye arbejdsgruppe

Bilag 22 Arbejdsgruppe vedr budgetmodel – spørgsmål til overvejelser_møde 25 februar 2021

Bilag 23 Noter fra arbejdsgruppens møde vedr budgetmodel 25 februar 2021

Bilag 24 PUmøde 030321 referat

Bilag 25 Bestemmelser vedr. aktivitetspulje

Bilag 26 PUmøde 070421 referat

Bilag 27 Gældende budget 22 vedtaget af PU 070421

Bilag 28 – Sidste reguleringer af m2

Bilag 29 Vejledning og noter til optælling

Bilag 30 Kriterier vedr. aktivitetspulje

Bilag 31 Ansøgningsskema til Aktivitetspulje i Bispebjerg-Brønshøj provsti 2022

Bilag 32 gældende budget 22 med BUs vedtagen 2_ fremskrivning

Bestemmelser vedr. aktivitetspulje

opdaterede m2 290321

Notat provstiarkitekt vedr. m2 tal

0040_2021.04.12 Notat

0040_2021.04.12_Samlet Overblik, mini

BBM bilag 1

BBM bilag 2

BBM bilag 3

BBM bilag 4

BBM bilag 5

BBM bilag 6

BBM bilag 7

BBM bilag 8

BBM bilag 9

BBM bilag 10

Kalkulationsbudget BBM(1)-1

Samlet tegningssæt 25.04.2017, Bispebjerg- Brønshøj Provsti-1

BBM Bilag 12 og 13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *